Taal

Programma

Het is erg belangrijk de kennis te bezitten om iets juist te doen. Deze kennis kan worden bereikt door training en opleiding aan onze kinderen te geven vanaf een jonge leeftijd. Money Globe Financial Group assisteert onze kinderen met het project “Little Sunlight At Absolute Zero” om zelfvertrouwen en persoonlijke groei te ontwikkelen. Bovendien creëert het een veilige en uitnodigende omgeving voor kinderen van immigranten en hun families.

Little Sunlight At Absolute Zero

Deelnemen aan de toekomst van onze kinderen

Wat Wij Doen

Op Little Sunlight At Absolute Zero

We bevorderen open communicatie tussen allochtone ouders en kinderen van de eerste en tweede generatie.

We doen dit om sterke persoonlijke groei, realisatie van potentieel en het opzetten van betekenisvolle menselijke relaties die de kinderen laten groeien, te stimuleren.

De mate waarin ouders in staat zijn om open uitwisseling van informatie mogelijk te maken, bepaalt de mate waarin wederzijds begrip zich kan ontwikkelen en hoe deze gedurende het hele leven van een kind met zich kan worden meegedragen.

Missie en Visie

Onze missie is om de kloof tussen allochtone ouders en kinderen van de eerste generatie te verkleinen als ze de Westerse levensstijl aangrijpen in combinatie met die van hun inheemse cultuur.

Onze visie is om een ​​communicatie brug te creëren voor ouders en hun kinderen om dichter bij elkaar te komen en te delen in elkaars ervaringen met wederzijds begrip en vertrouwen.

Achtergrondverhaal

Ik ben opgegroeid in een andere generatie en cultuur. Na een verhuizing naar de Verenigde Staten, beloofde ik mezelf om mijn kinderen anders op te voeden dan hoe ik ben opgegroeid. In mijn beginjaren als ouder besefte ik echter dat ik hen precies hetzelfde opvoedde zoals ik zelf ben opgevoed.

Met bewuste inspanningen heb ik nieuwe manieren aangeleerd om goed te communiceren en dichter bij mijn kinderen te komen – hun harten geopend om echte gedachten, verhalen en ervaringen te delen met school, hun leeftijdsgenoten en in andere omgevingen.

Dit heeft ertoe geleid dat ik dit evenement heb gecreëerd om meer immigranten ouders en hun kinderen dichter bij elkaar te brengen.

Een persoonlijke ervaring

Één van de redenen waarom ik dit gemeenschapsproject heb gecreëerd, is om eventuele kloven, misverstanden en angsten aan te pakken waarmee kinderen worden geconfronteerd en die van kind af aan ​​naar volwassenheid en daarna ouderschap mee worden gedragen.

Één van die levensveranderende ervaringen in mijn eigen leven vond plaats toen ik om en nabij de zes jaar oud was.

Mijn jongere zus en nicht kregen ruzie met elkaar. Net toen ik ze uit elkaar haalde, kwam mijn moeder binnen en vroeg wat er was gebeurd. Ik vertelde haar het verhaal precies zoals het gebeurde maar wist niet dat mijn oudere zus (de moeder van de nicht) naar het gesprek luisterde.

Mijn moeder vroeg me toen om mijn oudere zus te bellen om zich bij haar te voegen om zodoende de ruzie tussen de kinderen op te kunnen lossen. Toen ik naar mijn zus ging, begon ze me te slaan en noemde ze me een verklikker en leugenaar. Ik werd drie dagen ziek, kreeg griep en iedere keer als mijn vader vroeg wat me overkwam, vertelde mijn moeder hem dat ik het koud had, hoewel ze wist wat er echt gebeurde.

Ik hoorde haar liegen tegen mijn vader om mijn zus te beschermen en op die manier leerde ik dat het zeggen van de waarheid niet altijd goed uitpakte. Ik begon weg te lopen van problemen door middel van leugens en elke keer dat ik probeerde mezelf uit te drukken, vooral aan mijn oudere broers en zussen of leidinggevenden, vreesde ik dat ik in elkaar geslagen of beledigt zou worden.

Impact van zulke ervaringen op kinderen

Wanneer kinderen worden onderdrukt, groeien ze op met ongegronde angsten en persoonlijkheidsproblemen. Ik merkte dat ik niet in staat was om te spreken voor mijn leeftijdsgenoten en meerderen door het incident met mijn moeder en mijn zus. Ik had geen zelfvertrouwen en bleef hangen in het nemen van beslissingen.

Dit is een goed voorbeeld van waarom het creëren van veilige omgevingen thuis erg belangrijk is voor al onze kinderen. We moeten ervoor zorgen dat we niet alleen de patronen volgen die onze ouders ons hebben meegegeven, maar ook kunnen communiceren met openheid, opgewektheid en bereidheid om onze kinderen te begrijpen, net a de ervaringen die ze doormaken.

Andere Manieren Waarop Kinderen Hiermee Omgaan

In ongunstige milieus kunnen kinderen:

 • gevoelens verbergen en doen alsof
 • zich bij bendes aansluiten of slechte vrienden maken
 • geestelijke gezondheidsproblemen ontwikkelen
 • terugvallen in depressie en angst
 • experimenteren met drugs
 • slaapproblemen ontwikkelen
 • deelnemen aan ongezonde seksuele relaties
 • interesse verliezen in werk, hobby’s en mensen
 • een laag zelfbeeld ontwikkelen
 • zelfmoord overwegen
 • moeite hebben met zich concentreren en dingen onthouden
 • verkeerde beslissingen nemen

Het is nooit te laat om te beginnen

Ons doel is om kinderen in staat te stellen hun gevoelens aan hun ouders te tonen, zonder de zorg dat hun ouders niet met een open mind willen luisteren. Er zijn veel tieners die te maken hebben met ellende en ervoor kiezen zich niet open te stellen tot hun ouders. Het verontrustende hiervan is dat de kinderen/tieners zich dan kunnen wenden tot bijvoorbeeld drugs en/of zelfmoord overwegen. Ons doel is om ouders in staat te stellen open te zijn en te luisteren naar hun kinderen/tieners, waarbij het kind zich veilig genoeg voelt om sommige of al hun problemen te delen met de mensen die het meest van hen houden en voor hen zorgen. De hoop is dan dat de ouders in staat zullen zijn om het kind voor te lichten, zodat ze in staat zullen zijn om hen te helpen of om andere hulp te vinden die ze nodig hebben, zoals een vertrouwenspersoon.

Het is nooit te laat om te beginnen

Kom bij ons!

Ons doel is om ouders te leren open te zijn en gezonde huiselijke omgevingen te creëren, waar kinderen hun gevoelens kunnen uiten zonder bang te hoeven zijn om verkeerd begrepen, genegeerd of misbruikt te worden.

Onze kinderen ondergaan elke dag levensveranderende ervaringen en hebben ouders nodig om hen te begeleiden. Als ouders er niet kunnen zijn, kunnen ze zich dan nog tot andere bronnen wenden.

Laten we de ouder worden die we zelf altijd al hadden gewenst!

Interessante Feiten

 • Kinderen van de tweede generatie zijn degenen die in Nederland zijn geboren en op zijn minst één ouder hebben gehad die niet Nederland is geboren.
 • Puber: een persoon van 10 tot 19 jaar oud
 • Jeugdige: een persoon van 15 tot 24 jaar
 • Eerste generatie: een persoon geboren buiten Nederland die met of zonder zijn familie is geëmigreerd om in Nederland te wonen
 • 1.5 generatie: een persoon geboren buiten Nederland die aankomt in de kindertijd (6 tot 12 jaar)
 • Statistieken: BC heeft het hoogste aandeel van de tweede generatie van alle provincies en territoria in Canada.
 • Deze personen waren samen goed voor 23,4% van de totale bevolking.
 • Moeilijkheden waarmee kinderen van de tweede generatie worden geconfronteerd zijn het hebben van een complexe relatie met de Nederlandse samenleving die kansen op zowel discriminatie als racisme vergroten. Hun ouders, die begeleiding bieden, worstelen zelf vaak ook om met de culturele verandering om te gaan.
 • Ze moeten zich aanpassen aan de gangbare praktijken zoals die gaan bij andere Nederlandse tieners, zoals vrije tijd die buiten het gezin wordt gespendeerd, meer ontspannen normen en waarden en zaken met betrekking tot andere familieleden.

Bronnen links

Breng uw geld nu meer