Taal

Beveiliging/Nakoming

MoneyGlobe Financial Group (MGFG) onderscheidt dat de opbrengsten van criminaliteit (Geld Witwassen) en de wet ter bestrijding van terrorisme (“Wet”) aanzienlijke nieuwe verantwoordelijkheden betekenen voor alle financiële bedrijven voor de erkenning, preventie en rapportage van witwas activiteiten. Behoudens de wet is het witwassen van geld duidelijk omschreven als elke financiële transactie waarbij inkomsten worden gebruikt die voortkomen uit criminele activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, fraude, drugshandel, illegaal gokken en terrorisme. Het volgende beleid is door MGFG opgesteld om een ​​grondige naleving van alle wetten en voorschriften met betrekking tot het witwassen van geld te garanderen.

MGFG zal de identiteit en de aard van de zakelijke activiteiten van iedere potentiële klant documenteren voordat een nieuw account zal worden geopend. Rekeningen voor personen of bedrijven uit regio´s die niet samenwerken met de Financial Action Task Force (FATF) richtlijnen voor het witwassen van geld, zullen worden onderworpen aan een uitgebreide inspectie. Rekeningen op naam van of verband houdend met een persoon dan wel onderneming van het Office of Foreign Asset Control (OFAC), met name politiek prominente personen (aangewezen nationalisten en personen op de lijst met geblokkeerde personen) zullen niet worden toegestaan. Ook zullen alle economische sancties en handelssancties die zijn opgelegd door OFAC tegen bepaalde landen altijd worden gerespecteerd en nageleefd door MGFG.

MGFG zal de activiteit van een account nauwkeurig in de gaten houden betreffende verdachte activiteiten en als aantonend bewijsmateriaal gebruiken voor transacties waarbij witwas activiteiten veelvuldig voor lijken te komen. Dit controleren kan het bekijken inhouden van:

  • De afkomst en bestemming van verschrijvings transacties,
  • Geldstromen naar en van een rekening,
  • niet-economische betalingen,
  • andere activiteit buiten de normale gang van zaken.

MGFG’s employees will oversee assisting in the business’s efforts to discover and report any activity that might constitute, indicate or raise suspicions of money laundering. To this end, Money globe Financial Group will provide continuing education and training of all such persons.

Als een werknemer van MGFG enige kennis, verdenkingen of informatie heeft betreffende potentiële witwas activiteiten, dan zal dit individu dat onmiddellijk doorspelen aan de MGFG Compliance Afdeling. De entiteit Compliance Officer documenteert de gerapporteerde activiteit, beoordeeld deze volledig, en, indien nodig, rapporteert dergelijke activiteit aan het senior management van MGFG.

Met volledige medewerking, werkt MGFG samen met overheidsinstanties, zelfregulerende organisaties en handhavers van de wet. Zoals voorgeschreven in de wet, mag MGFG informatie verschaffen over historische, huidige of toekomstige klanten aan de juiste autoriteiten.

Breng uw geld nu meer